25 octombrie – Liviu Ciulei-

25 octombrie este ziua în care a trecut în nefiinţă maestrul Liviu Ciulei, unul dintre cei mai mari oameni de teatru ai secolului XX.
Povestea lui se identifică, până la a se confunda, cu cea a Teatrului Bulandra, în care s-a afirmat şi a lucrat, influenţându-l cu spiritul său în modul cel mai subtil şi profund, impunându-l ca un teatru de avangardă şi de elite artistice.
Acolo unde maestrul s-a întors acasă în toamna iarna anului 2011, în teatrul său, se concepe acum o placa comemorativă care să-i păstreze numele şi legenda pe frontispiciul Teatrului Bulandra, să păstreze cele două destine îngemănate.
Prilej de a-i onora încă o dată memoria şi de a ne aminti de extraordinara sa personalitate, de a fixa ceva atât de inefabil, memoria creaţiilor spectaculare şi a prezenţei sale, a excepţionalei sale treceri prin viaţa Teatrului Bulandra şi cea a oamenilor pe care i-a modelat. De a păstra pentru noi toţi şi pentru generaţiile ce vor urma, cu iubire şi recunoştinţă: un semn.
Mai sunt câteva zile până când, cu prilejul trecerii unui an de la moartea maestrului al cărui destin se leagă atât de puternic şi în toate momentele creaţiei sale de Teatrul Bulandra, va avea loc dezvelirea plăcii comemorative.

LIVIU CIULEI va fi să înnobileze încă o dată cu  numele şi spiritul său Sala care-i va purta pentru totdeauna numele şi să vegheze asupra unei noi stagiuni şi a celor ce vor veni.