7 IULIE – LIVIU CIULEI

7 iulie 2012 ar fi fost ziua de naştere a maestrului Liviu Ciulei, unul dintre cei mai mari oameni de teatru
ai secolului XX.
Povestea lui se identifică, până la a se confunda, cu cea a Teatrului Bulandra, în care s-a afirmat şi a lucrat, influenţându-l cu spiritul său în modul cel mai subtil şi profund, impunându-l ca un teatru de avangardă
şi de elite artistice.
Bulandra aniversează această zi, de data aceasta altfel, fără de maestrul său,
şi comemorează încă o dată memoria celui care a fost marele său arhitect.
Acolo unde maestrul s-a întors acasă în toamna iarna anului 2011, în teatrul său,
se concepe acum o placa comemorativă care să-i păstreze numele şi legenda
pe frontispiciul Teatrului Bulandra, să păstreze cele două destine îngemănate.
Prilej de a-i onora încă o dată memoria şi de a ne aminti de extraordinara sa personalitate,
de a fixa ceva atât de inefabil, memoria creaţiilor spectaculare şi a prezenţei sale,
a excepţionalei sale treceri prin viaţa Teatrului Bulandra şi cea a oamenilor pe care i-a modelat.
De a păstra pentru noi toţi şi pentru generaţiile ce vor urma, cu iubire şi recunoştinţă: un semn.
Dezvelirea plăcii comemorative va avea loc la un an de la moartea maestrului al cărui destin
se leagă atât de puternic şi în toate momentele creaţiei sale de Teatrul Bulandra.
LIVIU CIULEI va fi să înnobileze încă o dată cu  numele şi spiritul său
Sala care-i va purta pentru totdeauna numele
şi să vegheze asupra unei noi stagiuni şi a celor ce vor veni.