DANA DOGARU

A absolvit în 1976 Institutul de Arte Teatrale şi Cinematografice, Bucureşti la clasa prof. Beate Fredanov.

Data nașterii - 1 august 1953

Curriculum vitae