LUCIAN IFRIM

A absolvit în 1994 Academia de Teatru şi Film, Bucureşti, clasa Grigore Gonța.

Data nașterii - 10 august 1969

Curriculum vitae