Reguli Covid

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul:

 • accesul se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 1,5 m;
 • triaj observaţional la intrarea în locaţie: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) şi temperatură mai mare de 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spaţiul destinat;
 • accesul publicului va fi permis numai în condiţiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata spectacolului. Pentru a oferi o protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;
 • vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate la intrare;
 • organizarea cozilor la intrarea/ieşirea din locaţie/casa de bilete prin marcaje care să indice distanţa regulamentară de 1,5 m între persoane;
 • publicul va fi încurajat să îşi dezinfecteze mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie;
 • accesul minorilor în vârstă de sub 12 ani la spectacolele Teatrului Municipal LS Bulandra, nu este recomandat.
 • vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în locaţii.
 • în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta se va închide cu 15 minute înainte de începerea spectacolului/concertului;
 • interzicerea reutilizării pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format fizic;
 • dezinfecţia regulată a suprafeţelor;
 • evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;
 • instituirea obligativităţii măsurii de purtare a măştii de protecţie şi a mănuşilor pentru persoanele care asigură paza obiectivelor;
 • biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal şi nu rupte sau atinse cu mâna;
 • intrarea şi ieşirea din locaţie se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomeraţie:
 • accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor cât mai devreme posibil, fără a staţiona pe hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil accesul în sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrarea în sală;
 • ieşirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieşirea din sală, pe uşile de evacuare;
 • stabilirea şi implementarea unor circuite distincte pentru acces şi ieşire;
 • spectacolele se vor desfăşura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spaţiilor;
 • se interzice spectatorilor consumul de alimente şi băuturi în incinta instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, cu excepţia lichidelor ambalate individual.

 

Măsuri legate de organizarea locaţiei:

 • stabilirea şi respectarea numărului maxim de persoane permise în sală;
 • distanţa dintre scenă şi spectatori trebuie să fie de minimum 3 m;
 • dezinfectarea cu substanţe biocide autorizate a tuturor scaunelor după şi/sau înaintea fiecărui spectacol;
 • asigurarea unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sală, precum şi în hol, toalete şi alte spaţii comune. În cazul în care sala de spectacol nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie conform normelor de siguranţă sanitară, aceasta va fi obligată să nu utilizeze sistemele de aer condiţionat şi/sau ventilaţie;
 • să efectueze dezinfecţia şi aerisirea periodică a spaţiilor de activitate, suprafeţelor şi a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;
 • să efectueze nebulizarea săptămânală, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;
 • alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafeţelor de contact din săli după fiecare spectacol;
 • organizarea spaţiului astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice între persoane.
 • personalul va verifica respectarea distanţării sociale în timpul spectacolului;
 • referitor la distribuţia locurilor în sală (atât online cât şi la casele de marcat): se va aloca câte un scaun liber între spectatori.
 • vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală şi a purtării măştii de protecţie;
 • punerea la dispoziţia publicului de substanţe dezinfectante pentru mâini;
 • respectarea distanţei obligatorii de minimum 1,5 m, în condiţiile utilizării toaletelor;
 • punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomeraţiei;
 • punerea la dispoziţie a unui număr rezonabil de recipiente/coşuri de gunoi cu capac;

dezinfectarea regulată a toaletelor cu substanţe biocide autorizate;